Våra erbjudanden

Både bas- och premiumerbjudandet ger företag insikt om aktuell medarbetarhälsa och dess påverkan på arbetsförmågan samt strategiska verktyg för att driva en hälsoutveckling och nå mätbara resultat. Medarbetarna får genom hälsorådgivning kunskap och stöd för en förändring med målet om en god hälsa och ökat välbefinnande.

Bas


Företag

 • Kartläggning och rapportering utifrån fem nyckeltal för hållbara medarbetare.
 • Kvartalsrapport och Handlingsplan
 • Hållbarhetsrapportering

Medarbetare

 • 1 hälsorådgivningsmöte, 50 min
 • Kontinuerliga uppföljningsmöten, 20 min
 • Personlig hälsoplan

Premium


 • 2 IMR föreläsningar, digitalt eller live

Företag

 • Kartläggning och rapportering utifrån fem nyckeltal för hållbara medarbetare.
 • Kvartalsrapport och Handlingsplan
 • Hållbarhetsrapportering

Medarbetare

 • 1 hälsorådgivningsmöte, 50 min
 • Kontinuerliga uppföljningsmöten, 20 min
 • Personlig hälsoplan
 • Fysiska tester

Utöver bas- och premium erbjuder vi tilläggstjänster som bl.a. webbsända rörelsepauser, specialbeställda event så som träningspass och föreläsningar med några av Sveriges största talare.

Kontakta oss för mer information

Några av våra talare

Hållbarhetsrapportering

Att arbeta förebyggande med medarbetarhälsa är en viktig fråga som både påverkar företagskulturen och produktiviteten. Fler och fler arbetsgivare väljer att investera i hälsosatsningar för sina anställda. Med IMR:s rapportering av hälsodata är det möjligt att inkludera hälsa som en del av företagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapport/årsredovisning.

En satsning på hälsa är lönsam

Förebyggande hälsoinsatser är en lönsam investering för företaget. Att inte vara regelbundet fysiskt aktiv i kombination med hög grad av stillasittande är kopplat till lägre välbefinnande, ökad mental och fysisk ohälsa samt reducerad arbetsförmåga. En reducerad arbetsförmåga påverkar företagets produktivitet. Kostnaden för bortfallet av produktivitet sk ”sjuknärvaro” bedöms kosta företag 6–10 gånger mer än kostnaden för klassisk sjukfrånvaro.